Contact

Voor vragen over deze website of voor productinformatie kunt u contact met ons opnemen.

Roland Vis

Telefoon 06 - 10 09 17 68

Email: info@vismechanisatie.nl

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIE VOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.